Gratis kjernetid for 1. og 2.trinn fra høsten 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NFORMASJON GRATIS DELTAKELSE I AKTIVITETSSKOLEN FOR 1.- OG 2.TRINN SKOLEÅRET 2018/2019

Alle barn som skal begynne i 1. klasse og 2. klasse ved Brynseng skolefår tilbud om gratis deltakelse etter skoletid i Aktivitetsskolen (AKS) skoleåret 2018/2019. Tilbudet gjelder fra 1. august 2018.

Hva er gratis deltakelse etter skoletid?

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke fordeles jevnt daglig.
  • Eleven kan være på AKS to dager per uke i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien utenom juli, når AKS er stengt).
  • planleggingsdager/inneklemte fridager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag.

Ønsker dere at barnet skal være på AKS mer enn dette, kan dere kjøpe heltidsplass til redusert pris.

Heltidsplass til redusert pris

Prisen for en heltidsplass er avhengig av foresattes inntekt og vil koste fra 229 til 972 kroner per måned. Med heltidsplass kan barnet være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

 

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.

 

Målet med gratis deltakelse etter skoletid i AKS er å:

  • styrke elevenes språkferdigheter
  • øke deltakelsen i AKS
  • heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

Slik søker du om plass i AKS

For påmelding av barn i AKS skal foresatte benytte seg av portalen på Oslo kommunes hjemmeside www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen.

For mere informasjon om hvilke skoler som tilbyr gratis deltakelse i AKS for 1.-4.trinn se https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltakelse-etter-skoletid. Ta kontakt med skolen hvis det er noe du lurer på.