Samisk undervisning

Samisk flagg

Barn som har samisk som sitt morsmål kan velge å ha samisk som sitt førstespråk, samisk 1. De kan også velge å ha både samisk og norsk som sitt førstespråk. De barna som velger to førstespråk vil få flere undervisningstimer i løpet av en skoleuke sammenlignet med sine klassekamerater, men også få en bedre språkkompetanse.

Dere kan finne mer informasjon om samisk opplæring her:

Udir - Retten til opplæring i og på samisk

Oslo kommune - Undervisning på samisk