Samisk undervisning

Samisk flagg

Barn som har samisk som sitt morsmål kan velge å ha samisk som sitt førstespråk, samisk 1. De kan også velge å ha både samisk og norsk som sitt førstespråk. De barna som velger to førstespråk vil få flere undervisningstimer i løpet av en skoleuke sammenlignet med sine klassekamerater, men også få en bedre språkkompetanse.

Dere kan finne mer informasjon om samisk opplæring her: 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk/samisk-opplaring2/1-Retten-til-opplaring-i-og-pa-samisk-og-regelverket-knyttet-til-opplaring-i-samisk-/