Brynseng skole holder stengt mandag 25.januar. Rødt nivå fra tirsdag 26.januar.

Illustrasjon.

Rødt nivå betyr mindre kohorter og mer avstand mellom elever og ansatte. For å få planlagt dette godt, trenger vi å holde skolen stengt mandag 25.01.21. Vi trenger tid til blant annet å planlegge, organisere klasserom og få på plass bemanning, med mer. Det at skolen er stengt mandag vil bety at det ikke er undervisning på skolen eller hjemmeundervisning mandag 25.01.21. Vi vil anstrenge oss for å gi et best mulig tilbud i perioden vi nå går inn i.

 

Når vi følger nasjonale smittevernregler på rødt nivå, betyr det at skoledagen må bli litt annerledes enn vanlig. Elevene skal være sammen i mindre kohorter. På 1.-4. trinn vil det i hver kohort være omtrent 15 elever, mens på 5. og 6. trinn kan det være 20 elever pr. kohort. Vi har egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser og friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter.

 

Elever med foresatte i kritisk samfunnsfunksjon

Foresatte som arbeider i kritiske yrker eller samfunnsfunksjoner melder dette til skolen ved å sende e-post til: eirik.aarsaether@ude.oslo.kommune.no innen søndag 24.januar klokka 14.00.  

 

Når skal elevene møte?

Elevene møter i skolegården på sin faste oppstillingsplass 08:30 fra tirsdag 26.01.21. Foreldre kan følge barna til snuplassene ved skolen, men de kan ikke bli med inn i skolegården eller inn i skolebygget. Skoledagen begynner kl. 08.30 og varer til kl. 13.00. AKS er åpent fra 13.00 til 16.00 for elevene som går der.  

 

Vi minner om at ingen syke skal møte på skolen.
Dere vil få mer informasjon fra kontaktlærer i løpet av mandagen.
Med ønske om en god helg!

 

Vennlig hilsen
Vibeke Saltnes Olsen, Margareth Nilsen, Nina Rojano og Eirik Aarsæther