Informasjon om skoleveien

Veiarbeid

Skolen har i samarbeid med FAU fått følgende plan for ferdigstillelse av fortauet i Etterstadkroken:

Frem til skolestart skal asfaltert gangvei og ny asfalt legges.

Etter at skolen har begynt kommer det fortsatt stå igjen en del arbeider med innsnevringen av Etterstadsletta. Beregnet ferdigstillelse mot slutten av uke 34.

Trafikkvakter kommer til å være tilstede hele tiden frem til ferdigstillelse.

Lysmaster monteres i uke 35.