Invitasjon til førskoledag

Skolestartere

Vi ønsker foresatte og nye skolestartere velkommen til Brynseng skole. 

Fredag 4.juni ønsker vi både foresatte og nye elever velkommen på besøk til oss. Vi ønsker å invitere foresatte til et informasjonsmøte om skolestart 2021 og barna til førskoledag. 

Vi vil dele elevgruppen inn i to grupper, den ene gruppen starter klokka 09.00 og den andre gruppen klokka 10.00. Disse to gruppene er ikke klasseinndelingen til skolestart. Vi ønsker å bli litt kjent med elevene og få informasjon fra barnehagene før vi setter sammen klassene.  

 

Gruppe 1 klokka 09.00-11.00 med barn fra: 

Etterstadjordet barnehage, 

Læringsverkstedet Bryn estetiske barnehage, Etterstad barnehage 

 

Gruppe 2 klokka 10.00-12.00 med barn fra:

Dumpa musikkbarnehage, Fritjovsgate barnehage, Etterstadsletta barnehage, Fyrstikkalleen barnehage og Munik barnehage 

 

Gruppe 1 vil ha foreldremøte klokka 09.00 og gruppe 2 vil ha foreldremøte klokka 10.00.

Vi ønsker at det kun er én foresatt pr. barn som møter.

I dag er skolen på rødt nivå, men vi håper at vi går lysere tider i møte slik at vi kan få arrangert både førskoledagen og møte med foresatte. Skulle skolen fortsatt være på rødt nivå vil vi finne en alternativ løsning. Da vil dere få beskjed om det. 

Følg med på skolens hjemmeside, der vil vi oppdatere informasjon og smittevernregler ut fra hvilket nivå skolen er på. 

 

Vi gleder oss veldig til å hilse på dere! 

Hilsen oss på Brynseng skole 

 

Invitasjon førskoledag