Link til brukerundersøkelsen på Aks

AKS-figur-dataskjerm-rosal

Ved eventuelle spørsmål kan Aks-leder Ann-Iren kontaktes på mail: ann-iren.male@ude.oslo.kommune.no