Markering av Pride i Osloskolen

Regnbueflagg

Pride er feiring av skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold. Pride synliggjør grupper som bryter med normer for kjønn og seksualitet, markerer samhold, solidaritet, respekt og toleranse og uttrykker alles rettighet til fritt å velge sin egen identitet.

Dette er verdier som skal prege Brynseng skole, og vi ønsker derfor å markere Pride uke 25 ved å heise regnbueflagget i skolens flaggstang.

Vedlagt finner dere informasjon om Pride fra Oslo kommune, samt OXLO Verdiplakat 2020.