Skriftlig halvårsvurdering er klar

Skriftlig vurdering

Slik kommer du inn på vurderingen av ditt barn:

Logg deg inn på Brynseng skole

Når du klikker på verktøyet "its – Mine fag" kommer du til Osloskolens læringsplattform som er levert av itslearning. Her får du tilgang til fagene til dine barn. Læringsplattformen er et rendyrket verktøy for undervisningsaktiviteter, og inneholder verktøy for planlegging, elevaktivitet, vurdering og oppfølging.