Trivselsundersøkelsen på 1.–4. trinn

Barn ligger på gulvet og tegner.

Formålet med undersøkelsen er at de yngste elevene skal få gi uttrykk for sin egen opplevelse av ulike forhold ved skolemiljøet. Undersøkelsen gir skolen verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø.

Trivselsundersøkelsen gjennomføres i perioden 15. oktober–15. desember. Les mer om undersøkelsen, og se en oversikt over spørsmålene, på Oslo kommunes nettsider.

Ta kontakt med skolen, eller send e-post til
trivsel1-4@ude.oslo.kommune.no, hvis du har spørsmål.