Vedrørende betaling av opphold i kommunale Aktivitetsskoler

AKS-figurer-gul

Foresatte bes om å betale faktura for mars. Ev. kompensasjon for lukkede dager i mars vil bli ordnet i ettertid.