Velkommen tilbake til AKS

Aks Brynseng

Vi skal sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern.

 Ingen skal møte på skolen eller Aks hvis de er syke.

  • Vask hendene før dere kommer på skolen.
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

 

Hvordan vil hverdagen være?
Myndighetene har bestemt at skolene skal følge rutiner for gult smittenivå. Det betyr at AKS kan gi et tilnærmet normalt tilbud.

 

På gult nivå er dette viktigst:

  • Inndeling av barn på skole og AKS foregår trinnvis.
  • Barn og voksne prøver å unngå håndhilsing og klemming.
  • Vi unngår trengsel og store samlinger.

 

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne!

Velkommen til Aktivitetsskolen!