Velkomstbrev 4.juni 2020

Brynseng skole

På grunn av koronasituasjonen i år er dessverre førskoledagen avlyst. Vi ønsker likevel at alle skolestartere skal få komme til skolen å motta et velkomstbrev sammen med foresatte ute i skolegården torsdag 4.juni fra kl. 16:00-17:00. Vi følger myndighetenes råd om smittevern, og leverer ut brevene i mindre grupper inndelt etter barnehagen barnet går i.

Skolestartere som har søkt seg til Brynseng er en egen gruppe. Alle vil få hilse på noen av de voksne som jobber på Brynseng J