Hovedseksjon

Oppholdstid på AKS

Vedtektene § 7 Oppholdstid

Siste avsnitt: Dersom foresatte ønsker endringer i oppholdstiden, må det søkes om dette. Oppholdstiden kan endres med virke fra 1.august eller 1.januar.

 

Endret oppholdstid regnes som en oppsigelse og en ny søknad om opphold. Oppsigelser har en måneds varsel fra den 1. i måneden.

 

Siste frist for å bytte opphold 1.januar er 30.november.