Bytte av opphold på AKS

Vedtektene § 7 Oppholdstid

Siste avsnitt: Dersom foresatte ønsker endringer i oppholdstiden, må det søkes om dette. Oppholdstiden kan endres med virke fra 1.august eller 1.januar.

 

Endret oppholdstid regnes som en oppsigelse og en ny søknad om opphold. Oppsigelser har en måneds varsel fra den 1. i måneden.

 

Siste frist for å bytte opphold 1.januar er 30.november.

 

Får dere inn søknader etter 30.november så kan de ikke få deltidsplass før 1.august og det skal dere holde på. Det er mange deltidsplasser og det gjør den økonomiske situasjonen vanskelig for mange av dere. I tillegg kan man ikke legge inn en søknad om oppsigelse for  deretter legge inn en søknad om deltid for å unngå fristen. Tildelingen er fortsatt kun 1.januar og 1.august.