Hovedseksjon

U.t. av Børre Sæthre

"U.t." Hentet fra okk.kunstsamlingen.no Kunstner: Børre Sæthre. Fotograf: Trond A. Isaksen. Eier: Oslo kommunes kunstsamling. Lisens: Opphavsrett

Om kunstverket til Børre Sæthre: 

På Brynseng skole står Børre Sætre bak kunstverket som er integrert i et felt øverst på bygningens nordøstre fasade. Arbeidet består av LED-tavler som treffer og fanger ens oppmerksomhet på flere hundre meters avstand fra skolen. Tavlenes sammenstilling gir en lang, strukket og tilsynelatende svevende rektangulær form – som viser lys med skiftende fargetoner i bevegelse. Det visuelle grepet gjentas inne i en av skolens korridorer – over døren til biblioteket henger det nok et lyspanel. Dette arbeidet er også synlig fra utsiden, da plasseringen befinner seg i en del av bygningsmassen hvor glassfasadene gir høy grad av gjennomlys.  

Den nye skolen på Brynseng er et "nullenergibygg" (nNEB), med blant annet passivhusstandard og integrerte solcellepaneler på den sørvendte fasaden. Børre Sætres kunstprosjekt relaterer seg til byggets spesielle miljøprofil ved at det benytter ny, lite energikrevende lysteknologi. Det har videre vært en kunstnerisk intensjon at arbeidet skulle gå i dialog med arkitekturen ved å innta eksisterende brudd i fasadens flater for å trekke oppmerksomhet mot dette særegne bygget.

Selve bevegelsen i lyspanelet kan minne om et lys som en kjenner igjen fra naturen. Det er noe organisk ved det; en uforutsigbar og tilsynelatende vilkårlig forandring som oppleves som en kombinasjon av bølgende pulsering og små blink: Som når det en solfylt dag med lett bris kastes en lek av skygge- og lysspill på asfalten, filtrert gjennom bladdrakten til et tre. De datastyrte panelene har et uendelig potensiale i gjengivelse av fargenyanser. I verket på fasaden vises det kontinuerlig en rik skala av farger, og iblant skimter en antydninger av regnbuen. I panelet over døra til biblioteket inkluderer rytmen mer monokrome partier, med grønn, rosa, lilla og blå. Dette er sterke, glade farger som får barna til å bevege seg dansende i korridoren og formidler en positiv glød man kan ta med seg inn i biblioteket. 

Det er ingen tvil om at Børre Sætres lysinstallasjoner bidrar til å vekke til liv et monumentalt bygningsvolum. Det fargesterke arbeidet forblir et aktivt element som kommuniserer med omgivelsene til alle døgnets tider, og sender ut signaler om det enhver skole burde romme – pulserende aktivitet, forundring og læringsgnist.

Kunstprosjekt, Oslo kommunes kunstordning 2017

© Børre Sætre / BONO

Fotografi: © Trond A. Isaksen

Tekst: Ingvild Brekke Myklebust

https://kulturpunkt.org/article/6462/

LED-tavler som treffer og fanger ens oppmerksomhet på flere hundre meters avstand fra skolen. Tavlenes sammenstilling gir en lang, strukket og tilsynelatende svevende rektangulær form – som viser lys med skiftende fargetoner i bevegelse. Det visuelle grepet gjentas inne i en av skolens korridorer – over døren til biblioteket henger det nok et lyspanel. Dette arbeidet er også synlig fra utsiden, da plasseringen befinner seg i en del av bygningsmassen hvor glassfasadene gir høy grad av gjennomlys.
LED-tavle fasade