Hovedseksjon

Driftsstyret

Noen av driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett og skolens strategisk plan.  Driftsstyret har ansvar for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Medlemmer:

Driftsstyret ved Brynseng skole består skoleåret 2023-2024 av følgende medlemmer i tillegg til rektor:

Foreldrerepresentanter

Suzanne Day Tærud
Ingeborg Kleivane Krøgli

Eksterne representanter

Gry Sjødin Neander (H)
Tone Minerva Grenness (SV) 
Gunnar Holm (AP)         

Ansatt-representanter

Inger -Lise Fritzen
Janne Merete Breistein

Følgende møtedatoer dette skoleåret

15.01.2024
18.03.2024
03.06.2024