Driftsstyret

Noen av driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett og skolens strategisk plan.  Driftsstyret har ansvar for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Medlemmer:

Driftsstyret ved Brynseng skole består skoleåret 2017-2018 av følgende medlemmer i tillegg til rektor:

Foreldrerepresentanter

Vidar Vang
Ina Therese Wigelius

Eksterne representanter

Kjartan Bjørndal Michalsen (AP
Gro –Ellen Linnås (MDG)
Tjeran Vinje (H)

Ansatt-representanter

Kristoffer Ween, administrativ leder Brynseng skole
Lise- Mari Haugen, kontaktlærer
Linn Kleiva Rokne, kontaktlærer