Driftsstyret

Noen av driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett og skolens strategisk plan.  Driftsstyret har ansvar for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Medlemmer:

Driftsstyret ved Brynseng skole består skoleåret 2020-2021 av følgende medlemmer i tillegg til rektor:

Foreldrerepresentanter

Svein Harald Kleivane
Tone Brox Eilertsen

Eksterne representanter

Kjartan Bjørndal Michalsen (AP)
Petur Nielsson (MDG),
Tjeran Vinje (H)
Stian Juell Sandvik (SV)

Ansatt-representanter

Nina Gruer Rojano, administrativ leder
Kari Degerstrøm, kontaktlærer
Henrik Sundrehagen Raustøl, sosiallærer