Driftsstyret

Noen av driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett og skolens strategisk plan.  Driftsstyret har ansvar for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Medlemmer:

Driftsstyret ved Brynseng skole består skoleåret 2019-2020 av følgende medlemmer i tillegg til rektor:

Foreldrerepresentanter

Vidar Vang
Ina Therese Wigelius

Eksterne representanter

Kjartan Bjørndal Michalsen (AP)
Gro –Ellen Linnås (MDG)
Tjeran Vinje (H)

Ansatt-representanter

Nina Gruer Rojano, administrativ leder Brynseng skole
Kari Degerstrøm, kontaktlærer