Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Piia Rouhiainen
Tlf:90362852
e-post: piia.susanna.rouhiainen@bgo.oslo.kommune.no

Fysioterapaut Susanne Brunvand Larsen er på skolen på torsdager

Skolelege og psykolog er også tilknyttet skolehelsetjenesten på Brynseng skole.
Ta kontakt med helsesykepleier hvis du har spørsmål rundt disse tjenestene.

Skolehelsetjenesten er åpen og tilgjengelig for alle selv om skolen er stengt

 

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:

  • Logg deg inn på helsenorge.no
  • Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
  • Klikk på helsekontakter
  • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
  • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten

 

 

Skolehelsetjenesten jobber for å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse.

Skolehelsetjenesten er den del av det kommunale helsetilbudet til barn og unge. Det er organisert under Bydel Gamle Oslo, og er uavhengig fra skolen. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleiere, fysioterapeuter, leger, ergoterapeut og psykologer som samarbeider for å kunne gi best mulig helsehjelp til barn. Oppfølging med de andre yrkesgruppene avtales via helsesykepleier.

På skolen deltar vi i møter med rådgiver, sosiallærer og PPT, og vi samarbeider med skolen der det er et ønske fra foresatte. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten har kontor i 1.etasje, i gangen vis-a-vis administrasjonen.

Ved behov kan skolehelsetjenesten henvise videre til Øyelege, Fastlege, skolelege, BUP, tannlege eller spesialisthelsetjenesten for øvrig.

Dersom ditt barn eller din familie har utfordringer som du er usikker på hvordan du skal håndtere, ikke nøl med å ta kontakt.

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig på på skolen de fleste dager, på mail og telefon.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

 

Program

1.trinn:

Helseundersøkelse sammen med foresatte. Det blir tatt hørsel- og synskontroll, høyde og vekt. Samtale med helsesøster. Undersøkelse ved skolelege.

2.trinn:

Undervisningsopplegg: kroppen min eier jeg, utviklet av redd barna.

 DTP-IPV vaksine (difteri,stivkrampe, kikhoste og polio)

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-og-poliomyelitt/

3.trinn:

Samtale i grupper om klassemiljø, kost, aktivitet og vennskap. I tillegg foretas det høydemåling og vektmåling individuelt.

4.trinn:

Undervisningsopplegget: voksne skal aldri slå, utviklet av Redd Barna

5.trinn:

Samtalegrupper om pubertet, kosthold og helse.

6.trinn:

MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder).

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-meslinger-kusma-og-rode-hunder-mmr-vaksine/

7.trinn:

HPV vaksine mot HPV-virus

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavirus/

 

Målrettede innkallinger og grupper på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv gjennomføres fortløpende.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsesykepleier-pa-skolen/