Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Julie Frøystad
E-post: julie.froystad@bgo.oslo.kommune.no
Telefon: 911 29 758

Har kontor i 1.etasje, i gangen vis-a-vis administrasjonen
Kontortid: Hver dag

Elever, lærere og foresatte kan komme innom kontoret, ringe eller sende mail om det er noe dere vil snakke om. Velkommen!

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen.

Trivsel på skolen er en av flere faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og er viktig for å kunne mestre utfordringer i skolehverdagen. Opplevelse av mestring styrker barns selvtillit og psykiske helse.
Skolehelsetjenesten jobber for å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse.

Skolehelsetjenesten jobber tverrfaglig, og samarbeider med flere instanser i bydelen.
Ved behov kan det henvises videre til skolelege, fastlege, tannlege eller spesialisthelsetjenesten.
I skolen deltar vi i møter med rådgiver, sosiallærer og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Program

1.trinn:

Helseundersøkelse sammen med foresatte. Det blir tatt hørsel- og synskontroll, høyde og vekt. Samtale med helsesøster. Henvisning til skolelege etter behov.

2.trinn:

DTP-IPV vaksine (difteri,stivkrampe, kikhoste og polio)

3.trinn:

Samtale i grupper om klassemiljø, kost, aktivitet og vennskap. I tillegg foretas det høydemåling og vektmåling individuelt.

5.trinn:

Samtalegrupper om pubertet, kosthold og helse.

6.trinn:

MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder).

7.trinn:

HPV vaksine (livmorhalskreft) til jenter. 1. - 7. klasse Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere  undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere. Aktuelle tema kan være pubertet, røyking, klassemiljø, mobbing, kosthold, livsstil.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider