Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Telefon: 90362852
E-post: piia.susanna.rouhiainen@bgo.oslo.kommune.no

 

Fysioterapaut Susanne Brunvand Larsen er på skolen på torsdager

Skolelege og psykolog er også tilknyttet skolehelsetjenesten på Brynseng skole.
Ta kontakt med helsesykepleier hvis du har spørsmål om fysioterapeuten, skolelegen, og psykologtjenesten.

 

Kontaktinformasjon; 
Familiehuset Bydel Gamle Oslo/Skolehelsetjenesten
Adresse: Grønland 30 (4. etg), 0188 Oslo. 
Telefon: 23431900
E-post: postmottak.skolehelsetjenesten@bgo.oslo.kommune.no