Hovedseksjon

Våre satsingsområder

På Brynseng skole har vi 3 store satsingsområder:

  • Lesing
  • Regning
  • Sosial kompetanse

Dette er grunnleggende ferdigheter som elevene skal jobbe med i alle fag.

Vi i ledelsen har flere samarbeidsøkter med lærerne hver uke for å holde oss oppdaterte på forskning samt ha refleksjoner, erfaringsdeling og lage gode undervisningsopplegg.