Vår profil

Ledelsen hjerte

Brynseng skole er en 1-7. skole. Skoleåret 2020-2021 er vi ca 300 elever fordelt på 1.-6.trinn. Skoleåret 2021-2022 vil skolen få to mottaksklasser og vi får elever på alle trinn fra 1-7.  

Brynseng skole er et forbildeprosjekt innenfor energibruk. Skolen er et nesten nullenergibygg, med landets største innebygde solcellefasade. I tillegg til solcellepaneler har skolen flere andre moderne energiløsninger. I bakken er det boret 20 energibrønner, og vindusflatene er optimalisert for bruk av mye dagslys.

Vår visjon er: "Vi sikter høyt og vinner hjerter". Det innebærer å ha fokus på å bygge relasjoner og lete bak atferd. Ved å jobbe forskningsbasert med fag, vil vi bidra til at elevene får undervisning med kvalitet og på riktig nivå for den enkelte. Elevene får hver sin iPad fra 1. trinn.

Lurer du på om du bor i skolens inntaksområde, kan du sjekke det på Oslo kommunes nettside