Vår profil

Ledelsen hjerte

Brynseng skole er bygget for å ha plass til 840 elever fra 1. til 7. trinn. I dag er vi 293 elever fordelt på 1.-6.trinn, og vi får nye elever på 1. trinn hvert år. 

Fordi den ligger i et område av byen i stor vekst, ble skolens inntaksområde opprettet allerede i november 2014. Elevene på årets 6. trinn har gått sine to første år på Vålerenga, og elevene på årets 5. trinn ble busset til Teglverket på 1. trinn og har gått hos oss fra 2. trinn. 

I to år fra og med skolestart 2017 har Hasle skole lånt store deler av bygget vårt. Den nye skolen til Hasle stod klar høsten 2019.

Brynseng skole er et forbildeprosjekt innenfor energibruk. Skolen er et nesten nullenergibygg, med landets største innebygde solcellefasade. I tillegg til solcellepaneler har skolen flere andre moderne energiløsninger. I bakken er det boret 20 energibrønner, og vindusflatene er optimalisert for bruk av mye dagslys.

Vår visjon er: "Vi sikter høyt og vinner hjerter". Det innebærer å ha fokus på å bygge relasjoner og lete bak atferd. Ved å jobbe forskningsbasert med fag, vil vi bidra til at elevene får undervisning med kvalitet og på riktig nivå for den enkelte. Elevene får hver sin iPad fra 1. trinn.

Lurer du på om du bor i skolens inntaksområde, kan du sjekke det på Oslo kommunes nettside