FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene på følgende måter: på foreldremøter, i referat fra møter og på sms eller mail.

FAU på Brynseng skole har møte en gang i måneden fra klokka 18.00-19.30. De rullerer på ukedagene.

 

Du kan sende mail til FAU:

faubrynseng@gmail.com