FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene på følgende måter: på foreldremøter, i referat fra møter og på sms eller mail.

 

Du kan sende mail til FAU:

faubrynseng@gmail.com