Hovedseksjon

Søknad om skolebytte

Hvordan foresatte kan søke om skolebytte

Foresatte skal benytte søknadsskjema utformet av Utdanningsetaten.

Foresatte må fylle ut følgende felter i skjemaet:

 • foresattes og elevens personalia
 • hva det søkes om
 • barnets mening om saken

Foresatte må ikke begrunne søknaden. Hvis foresatte ikke oppgir begrunnelse og skolen må rangere søkere, rangeres søkeren på bakgrunn av nærhet til skolen og ev. søskentilhørighet.

Søknadskolen skal ikke innhente flere opplysninger enn det som er nødvendig for å behandle saken. Søknadsskjemaet inneholder de opplysningene som er nødvendige for å behandle søknaden.

Dersom forelder med foreldreansvar ikke er enig i søknaden om skolebytte, kan ikke skolen behandle søknaden. Dere må da informere foresatte om dette.

Foresatte kan levere søknaden på følgende måter:

 • sende søknaden via e-post eller brevpost til Utdanningsetaten.
  • Hvis søknaden sendes til Utdanningsetaten, fordeler postmottaket søknaden til skolen i Websak.
 • Levere søknaden på skolen det søkes om plass på.
  • Skolen skanner søknaden og registrerer den i Websak som et inngående brev.
  • Som avsender registrerer dere foresattes personalia og adresse. Foresattes kontaktinformasjon hentes om mulig fra folkeregisteret.
 • Ved innskriving kan foresatte levere søknaden på nærskolen.