Ledelse og ansatte

Administrasjon:

Rektor: Vibeke Saltnes Olsen 
Assisterende rektor: Anne Zetterdahl
Administrativ leder: Kristoffer Ween
AKS-leder: Lise Aas: Lise.Aas@ude.oslo.kommune.no

Vaktmester: Sveinung Daae Olsen: Sveinung.Olsen@toma.no

Lærere:

1A: Lise-Mari Haugen: lihaa009@osloskolen.no
1B: Ann-Katrin Berthelsen: ann.berthelsen@osloskolen.no
2A: Anne Kari Grøtting: angra050@osloskolen.no
2B: Mathilde Kirkhus: makia023@osloskolen.no
3A: Linn K.Rokne:  Linn K. Rokne: liroa008@osloskolen.no
3B: Gonxhe Kovaci:  Gonxhe Kovaci: gonxhe2203@osloskolen.no 

Faglærere:

Marius K. Evjenth: maeva010@osloskolen.no
Katharina J. Hauge: kathar0406@osloskolen.no

Spesialpedagog:

Arngeir Skyttemyr: Arngeir.Skyttemyr@ude.oslo.kommune.no

Assistenter:

Susanne O. Tørring
Helena A. Salvesen
Mari Anne A. Wekre
Adam Daffala- Alshiekh
Emil A. Karppinen
Karine Haraldsen
Robin Sebastian Sæthre Edeklev
Shagufta