Ledelse og ansatte

Administrasjon:

Rektor: Vibeke Saltnes Olsen postmottak@ude.oslo.kommune.no
Assisterende rektor: Anne Zetterdahl postmottak@ude.oslo.kommune.no
Administrativ leder: Kristoffer Ween postmottak@ude.oslo.kommune.no

Kontorkonsulent: Sara El Farri postmottak@ude.oslo.kommune.no
AKS-leder og baseleder base 3.-og 4.trinn: Ann-Iren Male: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Base-leder 1.og 2 .trinn: Karine Haraldsen: karine0209@osloskolen.no

Vaktmester: Sveinung Daae Olsen: Sveinung.Olsen@toma.no

Lærere:

1A: Kari Degerstrøm: kari1602@osloskolen.no

1B: Guro Karlsen Røe: guroa709@osloskolen.no

2A: Lise-Mari Haugen: lihaa009@osloskolen.no
2B: Ann-Katrin Berthelsen: ann.berthelsen@osloskolen.no
3A: Marius K. Evjenth : maeva010@osloskolen.no
3B: Mathilde Kirkhus: makia023@osloskolen.no
4A: Linn K.Rokne:  Linn K. Rokne: liroa008@osloskolen.no
4B: Halvor Andersen: haana020@osloskolen.no

 

Faglærere:

Katharina J. Hauge: kathar0406@osloskolen.no

Fagus J.Moss: famoa070@osloskolen.no

Spesialpedagoger:

Arngeir Skyttemyr: arngei1407@osloskolen.no

Morten Nytvedt: morten2307@osloskolen.no

 

 

Assistenter skole og AKS:

Susanne O. Tørring

Kristin Rasmussen
Helena A. Salvesen
Adam Daffala- Alshiekh
Emil A. Karppinen
Karine Haraldsen
Robin Sebastian Sæthre Edeklev
Shagufta Ali

Tine Hjertvik

Mona B.Christiansen

Ine B.Allum

Maria K.Almli

Camilla Engebretsen

Albert Mabo

Ingeborg Vestreim