Ledelse og ansatte

Ledelsen:

Rektor: Vibeke Saltnes Olsen
vibeke.olsen@osloskolen.no

Assisterende rektor: Eirik Aarsæter
eirik.aarsather@osloskolen.no

Undervisningsinspektør: Margareth Nilsen
margareth.nilsen@osloskolen.no

Administrativ leder: Nina Gruer Rojano 
nina.rojano@osloskolen.no

Administrasjon:

Konsulent/IKT ansvarlig: Sara El Farri 
sara.farri@osloskolen.no

Sosiallærer: Henrik Raustøl
henrik.raustol@osloskolen.no

Sosiallærer: Janne Merete Breistein
janne.breistein@osloskolen.no

Driftsleder: Jimmy Lundell
jimmy.lundell@osloskolen.no

Aktivitetsskolen:

AKS-leder med ansvar for 3.og 4 .trinn : Ann-Iren Male
ann-iren.male@osloskolen.no

Baseleder 1. og 2. trinn: Karine Haraldsen
karine.haraldsen@osloskolen.no