Hovedseksjon

Ordensregler på Brynseng skole

Orden

Elevene skal:

 • møte presis til undervisningen
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden

 

Oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel:

 • være til stede i opplæringen
 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • snakke høflig og vennlig om og til andre
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • følge skolens regler for melding av fravær
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • bidra til å ta vare på uteområdene, herunder leker og utstyr
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og annet digitalt utstyr. Mobiltelefoner, og annet elektronisk/digitalt utstyr, skal ligge avslått i sekken i skoletiden
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr
 • ikke forlate skolens område i   skoletiden eller i avtalt AKS-tid
 • være ute i friminutt, og før og etter skoletid

 

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 • å mobbe, krenke eller true andre
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • å bruke lue, caps, hette eller lignende inne

Ved brudd på reglementet, følger Brynnseng skole retningslinjene for reaksjoner/sanksjoner som gjelder for hele Oslo: Brynseng skole følger Osloskolens ordensreglement.