Kontakt AKS

Ann- Iren Male (90186887) er AKS-leder på Brynseng og baseleder for 3.–4.trinn: 481 78 430 

Karine Haraldsen (902 83 891) er baseleder på AKS 1. og 2. trinn og treffes på: 900 38 597