Kontakt AKS

Direktenummer til basene:

1.-2. trinn:  900 38 597

3.-4. trinn: 481 78 430

 

Ved spørsmål om påmelding, faktura, hel- og halvdagsplass + redusert betaling, ta kontakt med Nina Rojano på tlf. 913 65 669 eller e-post nina.rojano@ude.oslo.kommune.no 

 

Ann- Iren Male er AKS-leder på Brynseng med ansvar for 3.–4.trinn.

Hun kan treffes på tlf.nr. 901 86 887 eller e-post ann-Iren.Male@ude.oslo.kommune.no 

 

Karine Haraldsen er baseleder på AKS 1. og 2. trinn. 

Hun kan treffes på tlf.nr. 902 83 891 eller e-post karine0209@osloskolen.no mellom 09:00-16:00