Kontakt AKS

Ann- Iren Male (900 38 597) er AKS-leder på Brynseng og baseleder for 3.-4.trinn: 481 78 430

 

 

Karine Haraldsen (902 83 891)er baseleder på AKS 1.og 2.trinn og treffes på: 900 38 597