Hovedseksjon

Førskoledager 28./29.mai for skolestarterne

Elever og lærer første skoledag

Tirsdag 28.mai skal barna fra Etterstad, Fritjofsgate og Malerhaugen barnehage møte.

Onsdag 29.mai skal barna fra Etterstadjordet, Dumpa og Sotamyggen barnehage møte.

 

Barn og foresatte møter ute i skolegården ved flaggstanga klokka 09.00.

Skolen kontakter de barna som har søkt skolebytte til oss og avtaler dag.

 

Vi inviterer foresatte til informasjonsmøte om hvordan vi jobber med begynneropplæringen i lesing, skriving og regning fra klokka 09.00-ca. 10.00