Vi ønsker nye skolestartere og foresatte velkommen til Brynseng skole

Brynseng skole

 

 

Det bes om at foresatte med barn med etternavn fra A-L møter opp klokken 17:00-18:00, og de med etternavn fra M-Å møter opp klokken 18:00-19:00. Innskrivingen foregår i 1.etasje i Aktivitetsskolens lokaler. Det er hyggelig om barnet møter med foresatte.                   

 

Dersom dere ikke har anledning til å møte 11.desember, kan foresatte komme til Brynseng skole dagen etter mellom 08:00 - 14:00 for å levere innskrivingspapirer. Da trenger ikke barnet å være med.

 

Innskrivingen ved bostedsskolen må finne sted selv om:

  • Det søkes om utsatt skolestart
  • Det søkes om opptak i spesialskole/spesialgruppe
  • Familien planlegger flytting i løpet av våren/sommeren
  • Det skal søkes om skolebytte til en annen skole

 

Det blir sendt ut skriftlig invitasjon med innskrivingspapirer i post til alle skolestartere som tilhører Brynseng de kommende dagene. Disse papirene må fylles ut og tas med på innskrivingsdagen.