Reflekskampanje 2020

Refleks

Refleks er ikke bare for barn
Vi voksne må gå foran som gode eksempler for barna våre. Finn frem alle
reflekser du har hjemme og la hele familien bruke dem slik at dere er ekstra
synlig i trafikken!


Tips om refleksbruk:
- Refleksen bør henge i knehøyde for å motta mest mulig lys fra billyktene
- Velg helst reflekser som er i bevegelse ved bruk, de synes best
- Bruk to reflekser for å bli sett fra begge sider når du krysser veien
- Legg refleksen i lommen på alle jakker slik at de er på plass når du bruker jakken

Visste du at uten refleks er du først synlig på 25 - 30 meters hold, mens
du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys? Omregnet
til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder til å reagere, det
kan være forskjellen på liv og død.

Barnas trafikksikkerhet i fokus

Foresatte vil denne uken stå trafikkvakter ved innsnevringene i Etterstadsletta for å markere overfor busser og bilister at dette er en skolevei. Når det nå blir mørkere på morgenene fremover må det utvises ekstra varsomhet ved kjøring på denne strekningen.    

Som foreldregruppe vil vi bidra til en trygg og oversiktlig trafikksituasjon for barna våre, og FAU oppfordrer derfor foreldre til å begrense kjøring til skolen mest mulig.  Bruk for eksempel klassenes facebookgrupper til å lage følgegrupper.